Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
S* Lớp KN7 K41HPC (17C1307050611) thực hành Hệ thống thông tin kế toán P.1 (nghỉ 30/11/2017)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
C* Lớp KN4 K41HPC (17C1307050608) thực hành Hệ thống thông tin kế toán P.1 (nghỉ 30/11/2017)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
T T T T
Thứ năm
23/11/2017
S S S* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
C C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - TH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học [...] C
T T T T
Thứ sáu
24/11/2017
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật [...] S
S* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] S
C C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
C
T T T T
Thứ bảy
25/11/2017
S* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn PP NC định tính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
S
C* Học bù lớp NCS_GV Lê Nhật Hạnh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ [...] C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Tiến Khai
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh [...] C
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
T T T T
Chủ nhật
26/11/2017
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương

* Thi Kiến trúc máy [...] S
S S* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương

* Thi Hành vi tổ [...] S
* Thi Quản trị đám đông
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị lữ hành

* Thi Phân tích định lượng trong kinh doanh
-T/gian: [...] C
C C* Thi Quản trị đám đông
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị lữ hành
C
T T T T
Thứ hai
27/11/2017
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
S* Mạng và truyền thông
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thống kê kinh [...] S
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại [...] C
T T T T
Thứ ba
28/11/2017
S S* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
S
C C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ [...] C
T T T T
Thứ tư
29/11/2017
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, Lương [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh
S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: BI1_1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh
S
C C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
C
T T T T