Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ tư
12/12/2018
* Thi Micro-Economics (Kinh tế vi mô)
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCLC44IBE
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Thi tuyển dụng viên chức UEH đợt 2 năm 2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người Đ/ký: [...] S
S S S S S S S S
C* Thi tuyển dụng viên chức UEH đợt 2 năm 2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người Đ/ký: [...] C
C C C C* Thi Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh thương mại

* Thi Quản trị kinh doanh [...] C
C C C
* Lớp tập huấn ERP cho giảng viên
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
-Người [...] T
* Thi tuyển dụng viên chức UEH đợt 2 năm 2018
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người Đ/ký: [...] T
T T T T T* Lớp KTDN K2015 TP1 HTTTKT HP3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Quốc Trung
T
T T
Thứ năm
13/12/2018
S S S S S* Thi Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 08g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 09g30
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Thi Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 08g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 09g30
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
S S S
C C C C C C C C C C
T T T T T T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T T
Thứ sáu
14/12/2018
S S S S S* Thi Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện tử
S
* Thi Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh
S
S S S
C C C C C* Thi Information System Management (Quản trị hệ thống thông tin)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thi Information System Management (Quản trị hệ thống thông tin)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thi Information System Management (Quản trị hệ thống thông tin)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
C C
* Lớp tập huấn ERP cho giảng viên
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
-Người [...] T
T T T T T T T T T
Thứ bảy
15/12/2018
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: K27_FN1B (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
S
S S S S S S S S S
* THI TOEIC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
C
C* Lớp Kinh tế lượng nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] C
* THI TOEIC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
C
C* Thi Tài chính định lượng
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính

* Thi Tài chính định lượng
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính

* Thi [...] C
C* Thi Tài chính định lượng
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính

* Thi Tài chính định lượng
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Thi Tài chính định lượng
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính

* Thi Tài chính định lượng
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Quang Huy, Trần [...] C
* THI TOEIC
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
T
T T* THI TOEIC
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
T
T T T T T T
Chủ nhật
16/12/2018
S S S S S* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 07g30
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 09g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng

* Thi [...] S
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 07g30
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường chứng khoán

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 09g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng

* Thi [...] S
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 07g30
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 09g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
S S
C C C C C* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 14g30
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng

* Thi Marketing căn [...] C
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 14g30
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng

* Thi Marketing căn [...] C
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 14g30
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
C* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLC44IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 14g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý công

* [...] C
T T T T T T T T T T
Thứ hai
17/12/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* *
* Thi Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Những nguyên [...] C
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* *
* Lớp tập huấn ERP cho giảng viên
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin kinh [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ ba
18/12/2018
* * S* *
* FINANCIAL RISK MANAGEMENT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Trần Thị Vân Nhi
S
* *
* FINANCIAL RISK MANAGEMENT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Trần Thị Vân Nhi
S
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ tư
19/12/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 09g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] S
* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] S
* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g30
-Khóa: DHCLC44FN
-Ngành: Tài chính

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 09g00
-Khóa: DHCLC44FN
-Ngành: Tài chính

* [...] S
* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 09g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] S
* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 09g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] S
* * C* * C* * C* * C* * C* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 14g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 14g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 14g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* *
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành

* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 14g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* *
* Lớp tập huấn ERP cho giảng viên
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin kinh [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T