Ngày H101 (80 chỗ)H104 (60 chỗ)H201 (80 chỗ)H204 (78 chỗ)
Thứ hai
22/01/2018
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất động [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định [...] C
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế phát [...] T
T* Luật hợp đồng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Phan Thị Thu Hà
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
Thứ ba
23/01/2018
* Kinh tế học bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm [...] S
S
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Nguyên lý thẩm định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Kiều Tiên
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE_1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] C
T* Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Tiến [...] T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD431 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Quản trị dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
Thứ tư
24/01/2018
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Nguyên lý thẩm định giá
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Trần Bích Vân
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE_2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Tuyết
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kỹ năng giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản [...] C
* Kinh tế lượng ứng dụng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Trương Đăng Thụy
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế [...] T
T* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Phan Thị Thu Hà
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
Thứ năm
25/01/2018
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý [...] S
* Quản lý nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý [...] S
* Kinh tế công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu Vân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế bất [...] C
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] C
* Lý thuyết trò chơi ứng dụng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Kinh tế công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu Vân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] C
T* Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Tiến [...] T
* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD431 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Quản trị dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
Thứ sáu
26/01/2018
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Kỳ Hanh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
S
S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kinh tế học lao động
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] C
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý [...] C
C
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế phát triển
T
* Quản trị nhân lực cơ sở y tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: [...] T
* Luật cạnh tranh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Trần Hoàng Nga
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T
Thứ bảy
27/01/2018
* Kinh tế học lao động
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] S
* Sức khỏe và phát triển kinh tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Trọng Hoài
-Khóa: CHK27-QTSK
-Ngành: [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] C
* Quản trị nhân lực cơ sở y tế
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định [...] C
C
T T* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD431 (tại chức)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Quản trị dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
Chủ nhật
28/01/2018
S* Thi Thẩm định dự án đầu tư
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh tế phát triển
S
S S
C C C C
T T T T
Thứ hai
29/01/2018
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất động [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Lớp DT K41 học môn tiếng anh HP4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định [...] C
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế phát [...] T
T* Luật hợp đồng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Phan Thị Thu Hà
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T