Ngày E101 (50 chỗ)E103 (42 chỗ)E104 (50 chỗ)E201 (50 chỗ)E202 (53 chỗ)E203 (42 chỗ)E204 (42 chỗ)E301 (50 chỗ)E302 (50 chỗ)E303 (51 chỗ)E304 (50 chỗ)E401 (46 chỗ)E404 (42 chỗ)E501 (46 chỗ)E502 (59 chỗ)E503 (50 chỗ)E504 (54 chỗ)E602 (49 chỗ)E603 (42 chỗ)E604 (42 chỗ)
Thứ năm
05/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S* Lớp IB8 CLC K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người [...] S
C C C* Lớp IB18 CLC K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người [...] C
C C C C* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CLC
-Người Đ/ký:
C
C C C C C C C C C C C
T T* Tiếng Anh sơ cấp tăng cường
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Lớp: HP0_21 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T T T T T T T T T T* Tiếng Anh sơ cấp tăng cường
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Lớp: HP0_12 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T T T T* Tiếng Anh sơ cấp tăng cường
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Lớp: HP0_17 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD4 (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
Thứ sáu
06/12/2019
* Lớp 32 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
S* Lớp 8 CLC K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người [...] S
S* Lớp 53 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
S* Marxist Leninist Philosophy
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ADC01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Kiên
-Khóa: DHCLC45ADE
-Ngành: Quản trị
S
S S S* Sinh hoạt lớp hk1.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TGC01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCLC45TG
-Ngành: Thẩm định giá
S
S S S S S S S* Sinh hoạt lớp hk1.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IBC02 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLC45IBE
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
S
* Lớp 47 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
C C* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CLC
-Người Đ/ký:
C
C C C* Lớp 51 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
C C* Sinh hoạt lớp hk1.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FNC06 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
C C C C C C C* English for International Business Part 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IBC01 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLC45IBE
-Ngành: Kinh [...] C
C
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: CHK29
-Ngành: [...] T
T* Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thanh [...] T
T T* Thiết kế thông tin và chiến lược nội dung
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TT1 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Tấn Vũ [...] T
T T* Kinh doanh điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.2 (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Lệ Chi
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T T T T* Tiếng Anh sơ cấp tăng cường
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Lớp: HP0_13 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T T T T T T
Thứ bảy
07/12/2019
S S* Lớp 14 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
S S S S S* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FNC04 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
S
S S S S S S S S* English for International Business Part 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IBC02 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Hồng Lê
-Khóa: DHCLC45IBE
-Ngành: [...] S
S* Tiếng Anh chuyên ngành Luật P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LAC01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCLC45LA
-Ngành: [...] S
C C* Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: HPTC.3 (sau đại học)
-CBGD: Lại Tiến [...] C
C C C C C C C C C C C C C C C C* English for Management Part 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ADC01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCLC45ADE
-Ngành: Quản [...] C
* Lớp TCC CH K29 học môn kinh tế học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: GV [...] T
T T T* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T T T T T T T T* Giảng bù lớp Tiếng Anh tăng cường
-T/gian: 18g00 - 20g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện NN-QTH
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Trung Thu
T
T T T T T T
Chủ nhật
08/12/2019
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QT6 - QT học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] S
S S S S* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - NH3 - NH và các định chế tài chính
-T/gian: 07g10 [...] S
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDQT3 - KDQT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] S
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDTM2 - Mar căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QLC - QT các tổ chức công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
S* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 9
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] S
S* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - LA - Luật dân sự
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
S S* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KT&QTLVSK - kinh tế học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
S S S S
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QT6 - QT học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] C
C C* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KT3 - Nguyên lý KT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
C* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - NH3 - NH và các định chế tài chính
-T/gian: 12g45 [...] C
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDQT3 - KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] C
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDTM2 - Mar căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QLC - QT các tổ chức công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn [...] C
C* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 9
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] C
C* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - LA - Luật dân sự
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
C C* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KT&QTLVSK - kinh tế học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
C C C C
T T T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KT3 - Nguyên lý KT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
09/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: CHK29
-Ngành: [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QT2 - QT học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thanh [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QT4 - QT học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
T* Thống kê máy học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TT1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK29
-Ngành: Công nghệ thiết kế thông tin [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDQT2 - KDQT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - TCC - Nguyên lý TC - NH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* Kinh doanh điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.2 (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Lệ Chi
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T T T T T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KT2 - Nguyên lý KT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 4
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - NH2 - NH và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDTM1 - Mar căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
Thứ ba
10/12/2019
* Tổ chức Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức KQM năm 2020
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QT1 - QT học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KT1 - Nguyên lý KT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T T* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDQT1 - KDQT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
T T T T T T T T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - NH1 - NH và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
T T
Thứ tư
11/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QT2 - QT học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QT4 - QT học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
T T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDQT2 - KDQT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - TCC - Nguyên lý TC - NH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* Kinh doanh điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.2 (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Lệ Chi
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T T T T T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KT2 - Nguyên lý KT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 4
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - NH2 - NH và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDTM1 - Mar căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
Thứ năm
12/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - QT1 - QT học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KT1 - Nguyên lý KT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T T T T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - KDQT1 - KDQT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
T T T T T T T T* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - NH1 - NH và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 [...] T
* Ôn thi TS CH đợt 1 - 2020 - Tiếng anh 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào [...] T
T* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD4 (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T