Ngày E101 (50 chỗ)E103 (50 chỗ)E104 (50 chỗ)E201 (50 chỗ)E202 (53 chỗ)E203 (50 chỗ)E204 (50 chỗ)E301 (50 chỗ)E302 (50 chỗ)E303 (51 chỗ)E304 (50 chỗ)E401 (50 chỗ)E404 (51 chỗ)E501 (50 chỗ)E502 (59 chỗ)E503 (50 chỗ)E504 (54 chỗ)E602 (58 chỗ)E603 (51 chỗ)E604 (56 chỗ)
Thứ hai
22/01/2018
* Từ vựng học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Xây dựng dự án kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 19 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 20 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* English Business Communications P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 21 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim [...] S
* Quản trị kênh phân phối
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCLC43FN
-Ngành: Tài chính
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCLC43AD
-Ngành: Quản trị
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh [...] S
* Marketing căn bản (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCLC43MR
-Ngành: MARKETING
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* English Business Communications P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Lớp 50 K43 học môn Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu [...] C
* Quản trị và phát triển sản phẩm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Triệu Hồng Cẩm
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 55 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 56 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 57 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
* Phát triển sản phẩm lữ hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCLC43AD
-Ngành: Quản trị
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
C
* English Business Communications P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Macro-Economics (Kinh tế vĩ mô)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện [...] C
* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng [...] T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD443 (tại chức)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: [...] T
* Doanh nghiệp và kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD408 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lý thuyết tài chính tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD442 (tại chức)
-CBGD: Bùi Thành Trung
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
T T T* Lớp GC1 học bù (nghỉ bão)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: [...] T
* Mượn phòng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân hàng
T
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] T
* Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Tạ Thị Kiều An
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Lê Nhật Hạnh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
Thứ ba
23/01/2018
* Kỹ năng giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản [...] S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 62 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Market Research (Nghiên cứu thị trường)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 63 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
* Toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Toàn Trí
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: DHCLC43FN
-Ngành: Tài chính
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCLC43AD
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Minh [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* English Business Communications P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn [...] S
* Kỹ năng Nghe TATM 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Chiến lược định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị và phát triển sản phẩm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 26 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Xuân Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* English Business Communications P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim [...] C
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCLC43FN
-Ngành: Tài chính
C
C* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] C
* Business Statistics (Thống kê kinh doanh)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh [...] C
* Fundamentals of Marketing (Marketing căn bản)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh [...] C
* Kỹ năng Nghe TATM 6
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
C
T T T T T T T T T T T T T T T T T* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3NN (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T T
Thứ tư
24/01/2018
* Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: [...] S
* Chiến lược định giá
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị và phát triển sản phẩm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 32 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kỹ năng Nghe TATM 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Hà
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCLC43FN
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: DHCLC43AD
-Ngành: Quản trị
S
* Nguyên lý kế toán (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
S
* International Business (Kinh doanh quốc tế)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Business Law and Ethics (Luật pháp và đạo đức KD)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Vân [...] S
* Lớp TDG K41 học môn tiếng anh HP4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Business Law and Ethics (Luật pháp và đạo đức KD)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị [...] S
C* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 67 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 68 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 69 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43FN
-Ngành: Tài chính
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
* Phương pháp nghiên cứu thị trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCLC43MR
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Macro-Economics (Kinh tế vĩ mô)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* Kỹ năng Nghe TATM 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Quản trị dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2NN (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD443 (tại chức)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh doanh thương [...] T
* Doanh nghiệp và kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T* Lý thuyết tài chính tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD442 (tại chức)
-CBGD: Bùi Thành Trung
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
T T T T* Mượn phòng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T T* Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân [...] T
T T T T
Thứ năm
25/01/2018
* Lớp IB3 CLC K43 học môn Business Law and Ethics (Luật pháp và đạo đức KD)
-T/gian: 07g10 - [...] S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Chiến lược định giá
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 37 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 38 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 39 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCLC43FN
-Ngành: Tài chính
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Minh [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCLC43AD
-Ngành: Quản trị
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn [...] S
* Market Research (Nghiên cứu thị trường)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Business Law and Ethics (Luật pháp và đạo đức KD)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Vân [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 14CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Công pháp quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Phú Vinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Luật Thương mại II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Kỹ năng Đọc TATM 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị [...] C
* Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: DHCLC43AD
-Ngành: Quản trị
C
* Nguyên lý kế toán (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quang Nguyên
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCLC43MR
-Ngành: MARKETING
C
* Lớp IB7 K42 CLC học môn thông kệ trong TM quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh [...] C
* Business Statistics (Thống kê kinh doanh)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị kênh phân phối
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Fundamentals of Marketing (Marketing căn bản)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh [...] C
T T T T T T T T T T T T T T* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
T T* Kinh doanh điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3NN (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Lệ Chi
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T T
Thứ sáu
26/01/2018
S* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Triệu Hồng Cẩm
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Xuân Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Business and Enterprise (Doanh nghiệp và Kinh doanh)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 04CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 06CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12CLC (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 14CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 16CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 18CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 20CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* International Business (Kinh doanh quốc tế)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
S
C* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] C
* Chiến lược định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 44 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Business and Enterprise (Doanh nghiệp và Kinh doanh)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: [...] C
* Business Statistics (Thống kê kinh doanh)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 05CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 09CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 11CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13CLC (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
C* Macro-Economics (Kinh tế vĩ mô)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
C
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2NN (sau đại học)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD443 (tại chức)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Luật thương mại quốc tế (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] T
* Doanh nghiệp và kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD408 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lý thuyết tài chính tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD442 (tại chức)
-CBGD: Bùi Thành Trung
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
T T T T* Mượn phòng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T T* Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân [...] T
T* Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Tạ Thị Kiều An
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng [...] T
T
Thứ bảy
27/01/2018
* Hệ thống phân phối toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] S
* Quản trị và phát triển sản phẩm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: [...] S
* Lớp CK K41 học môn NHTW
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Từ Nhu
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 50 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Minh [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh [...] S
* Lớp Cao học Kinh tế chính trị K26 học môn Phát triển Vùng và Địa phương
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Lớp KI2 K42 học môn Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: GV [...] S
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S* Bố trí lớp NCS
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
S
S
* Xây dựng dự án kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
C C* Lớp IB12CLC K42 học môn thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh [...] C
C* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD7 (sau đại học)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản [...] C
* Quản trị kênh phân phối
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Fundamentals of Marketing (Marketing căn bản)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Đông
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh [...] C
C* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị [...] C
C* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD8 (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng [...] C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Kỹ năng Đọc TATM 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] C
T T T T T T T T T T T T T T* Quản trị dịch vụ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh doanh thương [...] T
T T* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3NN (sau đại học)
-CBGD: Hồ Đức Hùng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản [...] T
T T
Chủ nhật
28/01/2018
S S S S S S S S S S S* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD7 (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng [...] S
S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C* Quản trị điều hành
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD7 (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
C C C C C* Quản trị chiến lược
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD8 (sau đại học)
-CBGD: Hồ Đức Hùng
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
29/01/2018
* Từ vựng học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Xây dựng dự án kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 19 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 20 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* English Business Communications P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 21 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim [...] S
* Quản trị kênh phân phối
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCLC43FN
-Ngành: Tài chính
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCLC43AD
-Ngành: Quản trị
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh [...] S
* Marketing căn bản (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCLC43MR
-Ngành: MARKETING
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* English Business Communications P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Lớp NH4 K41 học môn NHTW
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Từ Nhu
S
* Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu [...] C
* Quản trị và phát triển sản phẩm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Triệu Hồng Cẩm
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 55 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 56 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 57 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
* Phát triển sản phẩm lữ hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCLC43AD
-Ngành: Quản trị
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
C
* English Business Communications P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Macro-Economics (Kinh tế vĩ mô)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện [...] C
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD443 (tại chức)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: [...] T
* Doanh nghiệp và kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD408 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lý thuyết tài chính tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD442 (tại chức)
-CBGD: Bùi Thành Trung
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
T T T T* Mượn phòng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T T T T* Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Tạ Thị Kiều An
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng [...] T