Ngày E101 (50 chỗ)E103 (50 chỗ)E104 (50 chỗ)E201 (50 chỗ)E202 (53 chỗ)E203 (50 chỗ)E204 (50 chỗ)E301 (50 chỗ)E302 (50 chỗ)E303 (51 chỗ)E304 (50 chỗ)E401 (50 chỗ)E404 (51 chỗ)E501 (50 chỗ)E502 (59 chỗ)E503 (50 chỗ)E504 (54 chỗ)E602 (58 chỗ)E603 (51 chỗ)E604 (56 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Lớp KS001 K42 Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Trung [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Introduction to Management Science (Khoa học quản trị)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng [...] S
S* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
S* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
S S* English Business Communications P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB03CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Ngoại ngữ 2 P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thiên Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
C* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê [...] C
* Tư duy sáng tạo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Lớp IB02_CLC_TA K43 học môn Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh [...] C
C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Lớp MR1 K42 học môn hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc [...] C
* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] C
C* Introduction to Management Science (Khoa học quản trị)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C C C* Quản trị quan hệ khách hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Dạy phụ đạo thêm cho sinh viên K40 chuẩn bị đi thực tập Hà Lan
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị [...] T
* Quản trị dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2NN (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] T
T* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] T
T T T T T T* Lớp TOEIC 700
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp GC1
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
T T T* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] T
* Quản trị marketing chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Trần Anh Minh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Đặng Ngọc Đại
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Lê Nhật Hạnh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản [...] T
Thứ năm
23/11/2017
S* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] S
* Quản trị hiệu quả
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị [...] S
* Tư duy sáng tạo
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
S* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
S S* English Business Communications P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
S S* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
S* Quản trị quan hệ khách hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] S
S* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD (NC)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] C
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Quản trị đám đông
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] C
C C C* English Business Communications P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
C C C C C* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C
T* Dạy phụ đạo thêm cho sinh viên K40 chuẩn bị đi thực tập Hà Lan
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị [...] T
T T T T T T T T T* Lớp GE3
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
T T* Quản trị tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
T T* Kinh doanh điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3NN (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Lệ Chi
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD4 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD5 (sau đại học)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản [...] T
Thứ sáu
24/11/2017
S* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị lữ [...] S
* Dẫn luận Ngôn ngữ học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Phượng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] S
S* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 04CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 06CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* International Human Resource Management (QTNS quốc tế)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Minh Châu
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10CLC (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 14CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 16CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 18CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Business and Enterprise (Doanh nghiệp và Kinh doanh)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB01CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: [...] S
S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 20CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
C* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: [...] C
* Khởi nghiệp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* Tư duy sáng tạo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Lớp BS1 K41 học môn dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 05CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 09CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* International Human Resource Management (QTNS quốc tế)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Minh Châu
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13CLC (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C C* English Business Communications P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB02CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
T* Dạy phụ đạo thêm cho sinh viên K40 chuẩn bị đi thực tập Hà Lan
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị [...] T
* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2NN (sau đại học)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T* Ứng dụng thống kê kinh doanh trong quyết định quản lý
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Từ [...] T
T T T T T T* Lớp TOEIC 700
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp GC1
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
T T* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Mộng [...] T
* Quản trị kinh doanh toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh [...] T
* Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Lâm Tịnh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
Thứ bảy
25/11/2017
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường [...] S
S S* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] S
* Lớp IB1 K41 học quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: GV Đoàn [...] S
S S S S* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị lữ [...] S
S S S S* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Chỉnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Bố trí lớp NCS
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
S
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
C* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Công Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường chứng khoán
C
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD7 (sau đại học)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản [...] C
C C* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Bố trí lớp NCS K2016 chuyên ngành Tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ [...] C
* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD8 (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng [...] C
C* English Business Communications P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB01CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
T T T T T T T T T T T* Lớp GE3
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD6 (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng [...] T
T* Quản trị bán lẻ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hòa
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh doanh thương [...] T
T T T* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD4 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Xuân Lan
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD5 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
Chủ nhật
26/11/2017
S S S S* Vòng 2 chương trình Thử tài kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CLB Nghiên cứu trẻ
-Người [...] S
S S S S S S* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD7 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Xuân Lan
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
S S* Triết học
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN4 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán
S
S S* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD8 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
S S
C C C C* Cao học KDTM K26 - Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] C
C C C C C C* Quản trị tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD7 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
C C* Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN4 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị [...] C
C C* Quản trị điều hành
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD8 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Văn Vẹn
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
27/11/2017
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: [...] S
* Ngữ Âm - Âm vị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] S
S* Business and Enterprise (Doanh nghiệp và Kinh doanh)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB02CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
S S S* English Business Communications P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB03CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phước
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Lớp IB01_CLC_TA K43 học môn Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
C
C C C* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] C
C* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khách [...] C
C C
* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng [...] T
T* Văn hóa tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2NN (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] T
T T T T T T* Lớp TOEIC 700
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp GC1
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
T T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân hàng
T
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] T
* Tư duy phân tích
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Lê Nhật Hạnh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
Thứ ba
28/11/2017
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] S
* Dẫn luận Ngôn ngữ học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Thọ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Tư duy sáng tạo
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Lớp TG01 K41 Sinh hoạt lớp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
-Người Đ/ký: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán Công
S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khởi [...] S
* Lớp MR1 K42 học môn hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB03CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] S
S S S S* Ngữ Âm - Âm vị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] S
* English Business Communications P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB01CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] C
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Chỉnh
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
C* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
C C C* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] C
* English Business Communications P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB02CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
T T T T* Cao học KDTM K26 - Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] T
T T T T T T* Lớp GE3
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD6 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh doanh thương [...] T
T T* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3NN (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD4 (sau đại học)
-CBGD: Lê Nhật Hạnh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD5 (sau đại học)
-CBGD: Đặng Ngọc Đại
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
Thứ tư
29/11/2017
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Lớp IB1-K42 học môn Doanh nghiệp và kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Introduction to Management Science (Khoa học quản trị)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
S* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
S S* English Business Communications P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB03CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Ngoại ngữ 2 P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thiên Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
C* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê [...] C
* Tư duy sáng tạo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Lớp MR2 K42 học môn hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc [...] C
* Introduction to Management Science (Khoa học quản trị)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
C C C* Quản trị quan hệ khách hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T* Quản trị dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2NN (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] T
T* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] T
T T T T T T* Lớp TOEIC 700
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp GC1
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
T T T* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] T
* Phân tích hệ thống thông tin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng, Nguyễn Văn [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Đặng Ngọc Đại
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Lê Nhật Hạnh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản [...] T