Ngày E101 (50 chỗ)E103 (50 chỗ)E104 (50 chỗ)E201 (50 chỗ)E202 (53 chỗ)E203 (50 chỗ)E204 (50 chỗ)E301 (50 chỗ)E302 (50 chỗ)E303 (51 chỗ)E304 (50 chỗ)E401 (50 chỗ)E404 (51 chỗ)E501 (50 chỗ)E502 (59 chỗ)E503 (50 chỗ)E504 (54 chỗ)E602 (58 chỗ)E603 (51 chỗ)E604 (56 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Thương mại điện tử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
S* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Kế toán tài chính 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Nhân
-Khóa: [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] S
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Lớp IB8 K43 học bù môn toán dành cho nhà kinh tế (do GV đi công tác Hà Nội)
-T/gian: [...] S
* Micro-Economics (Kinh tế vi mô)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB02CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường chứng khoán
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Xuân Trường
-Khóa: [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Quản trị
C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Minh Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Lớp MR2 K42 học môn Marketing căn bản (nghỉ ngày 9/8/2017)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Tài chính
C
* English Business Communications P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB01CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tài chính hành vi
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
T
T T T* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Lớp Ôn B1
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
T T T T T T T T T
Chủ nhật
24/09/2017
S S S* Thi thử TOEIC cho SV UEH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ Quốc tế
-Người Đ/ký: Trần Mai [...] S
* Thi thử TOEIC cho SV UEH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ Quốc tế
-Người Đ/ký: Trần Mai [...] S
S S S S S* Lớp Ôn B1
-T/gian: 07g30 - 11g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
S
S S S* Vòng 2 - Vòng phỏng vấn - chương trình tuyển thành viên cho CLB
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
* Vòng 2 - Vòng phỏng vấn - chương trình tuyển thành viên cho CLB
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
* Vòng 2 - Vòng phỏng vấn - chương trình tuyển thành viên cho CLB
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
S S* Lớp BTKT SĐH (EMBA)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
S
C C C* Thi thử TOEIC cho SV UEH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ Quốc tế
-Người Đ/ký: Trần Mai [...] C
* Thi thử TOEIC cho SV UEH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ Quốc tế
-Người Đ/ký: Trần Mai [...] C
C C C C C* Lớp Ôn B1
-T/gian: 13g30 - 17g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
C
C C C* Vòng 2 - Vòng phỏng vấn - chương trình tuyển thành viên cho CLB
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
* Vòng 2 - Vòng phỏng vấn - chương trình tuyển thành viên cho CLB
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
* Vòng 2 - Vòng phỏng vấn - chương trình tuyển thành viên cho CLB
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
C C* Lớp BTKT SĐH (EMBA)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
25/09/2017
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Sáng
-Khóa: [...] S
* Business and Enterprise (Doanh nghiệp và Kinh doanh)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB02CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị lữ [...] S
S* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Toàn Trí
-Khóa: [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF_2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* English Business Communications P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB03CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Quản trị
C
* Báo cáo ngoại khóa - NT,KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu, Nguyễn [...] C
* Ứng dụng điện toán trong du lịch
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Kim Dung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Văn hóa Anh - Mỹ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Tuấn
-Khóa: [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kiểm toán
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Quản trị dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] C
* Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Lớp IB1 K41 học bù môn QT Chiến lược Toàn cầu (nghỉ ngày 29/9/2017)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
T T* Văn hóa tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2NN (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 4
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Lớp EBP STARTING 2
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc [...] T
* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp EBP PRO
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
T T T* Tư duy phân tích
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T T
Thứ ba
26/09/2017
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Tâm
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] S
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Hồng Danh
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Xuân Trường
-Khóa: [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: MARKETING
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kỹ năng Nói TATM 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Servando Rangel Flores
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB01CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] S
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị [...] C
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại [...] C
C* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Mathematics for Economics and Management
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB03CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Nhân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Tuấn
-Khóa: [...] C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Quản trị
C
* Lớp IB01 CLC K40 học môn Marketing quốc tế (do GV bị trùng lịch giảng)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khách [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB02CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] C
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (sau đại học)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
T
T T T* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T T T T T T T T
Thứ tư
27/09/2017
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại [...] S
* Báo cáo ngoại khóa - NT,KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế học
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1_1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] S
S* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Sáng
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Vân
-Khóa: [...] S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Kinh tế vĩ mô (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
C* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Thu [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - NT,KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Lê Nguyễn Quỳnh Hương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Information System Management (Quản trị hệ thống thông tin)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc [...] C
C* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Vân
-Khóa: [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Tài chính
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Micro-Economics (Kinh tế vi mô)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB03CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Mathematics for Economics and Management
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB02CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Nhân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
T T T T* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 4
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Lớp EBP STARTING 2
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc [...] T
* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp EBP PRO
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lãnh đạo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2NN (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh
T
T T* Quản trị marketing chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Trần Anh Minh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] T
T T
Thứ năm
28/09/2017
S* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị du lịch
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị [...] S
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Kỹ năng Nói TATM 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Servando Rangel Flores
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
S
S* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Cao Văn Tiến
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* English Business Communications P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Toàn Trí
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
S* Micro-Economics (Kinh tế vi mô)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB01CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] C
* Lớp AD3 K41 học môn Quản trị chiến lược (nghỉ ngày 30/9/2017)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Báo cáo ngoại khóa - NT,KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền, Lê [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Quản trị du lịch
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* English Business Communications P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Tài chính
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 22CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C* Mathematics for Economics and Management
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB01CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Nhân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
T T T T* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T T T T T T T T
Thứ sáu
29/09/2017
S* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng Viết TATM 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thanh Mỹ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] S
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 04CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 06CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Managerial Accounting (Kế toán quản trị)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10CLC (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 14CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 16CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 18CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Lớp TH1 K40 báo cáo ngoại khóa
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
-Người [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 20CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Information System Management (Quản trị hệ thống thông tin)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - NT,KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] C
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khởi nghiệp
C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Văn hóa Anh - Mỹ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] C
* Kế toán tài chính 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 05CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 09CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Managerial Accounting (Kế toán quản trị)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13CLC (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Business and Enterprise (Doanh nghiệp và Kinh doanh)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB03CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: [...] C
* Lớp IB06-K40 học môn Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
-Người [...] C
* English Business Communications P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB02CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
T T T T* Ứng dụng thống kê kinh doanh trong quyết định quản lý
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Từ [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 4
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Lớp EBP STARTING 2
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc [...] T
* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Lớp EBP PRO
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Quản trị sự thay đổi
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2NN (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh
T
T T* Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1NC (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
T T
Thứ bảy
30/09/2017
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Báo cáo ngoại khóa - NT,KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly, Hoàng [...] S
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
S* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Kế toán tài chính 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Nhân
-Khóa: [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] S
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
S* Micro-Economics (Kinh tế vi mô)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB02CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường chứng khoán
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Xuân Trường
-Khóa: [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Quản trị
C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Minh Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Tài chính
C
* English Business Communications P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB01CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tài chính hành vi
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
T
T T T* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra LT K21 đợt 2 - lớp 5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra VB2 K19 đợt 1 - Lớp 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T T T T T T T T