Ngày DB(B06) (60 chỗ)DB(B11) (60 chỗ)DB(B12) (120 chỗ)DB(B21) (120 chỗ)DB(B31) (120 chỗ)DB(B41) (120 chỗ)DB(B44) (180 chỗ)DB(C11) (180 chỗ)DB(C21) (120 chỗ)DB(C22) (120 chỗ)DB(C23) (180 chỗ)DB(C31) (120 chỗ)DB(C32) (120 chỗ)DB(C33) (180 chỗ)DB(C41) (120 chỗ)DB(C42) (120 chỗ)DB(C43) (180 chỗ)DB(D01) (120 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
S S S* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Đầu tư và tài trợ bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu [...] S
S S S S S* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
S S* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế [...] S
S* Thẩm định giá Tài sản vô hình
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: [...] S
S S
C C C* Du lịch điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị lữ [...] C
* Marketing công nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] C
C C C* Báo cáo ngoại khóa - QT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoài Văn
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] C
C C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán [...] C
C C C C
T T T T* Luật sở hữu trí tuệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Châu Quốc An
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] T
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa:
-Ngành:
T
T T
Thứ năm
23/11/2017
S S S S* Quản trị dự án bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S* Phân tích kỹ thuật
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
S
S S S* Báo cáo ngoại khóa - QT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] S
S S* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S S* Báo cáo ngoại khóa - TC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S
C C C* Quản trị bán sản phẩm lữ hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1,2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] C
C* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế [...] C
C C C* Hệ thống sản xuất tinh gọn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] C
C C* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
C* Thẩm định giá Tài sản vô hình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - TC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
C
T T T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa:
-Ngành:
T
T T* Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Luật hiến pháp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD441 (tại chức)
-CBGD: Lưu Đức Quang
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Tổ chức HT thông tin trong DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] T
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Đặng Thị Ngoan
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T
Thứ sáu
24/11/2017
S S S* Báo cáo ngoại khóa - CL
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1,2 (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] S
S S* Báo cáo ngoại khóa - TC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S S S S S S* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S S S S
C C C* Báo cáo ngoại khóa - NT,KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - TM
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hòa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] C
C* Báo cáo ngoại khóa - KI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
C C C* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
C
C C* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
C C C C
T T T T* Luật sở hữu trí tuệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Châu Quốc An
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] T
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa:
-Ngành:
T
T T
Thứ bảy
25/11/2017
S S S* Báo cáo ngoại khóa - DL
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] S
* Báo cáo ngoại khóa - TM
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Đức
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] S
S S S S S* Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh [...] S
S S* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế [...] S
S S* Báo cáo ngoại khóa - TC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S
C C C* Kế toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ly Ly
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT3,4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý, Hoàng Ngọc Như [...] C
C* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kiểm [...] C
C C C C C C* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
C* Báo cáo ngoại khóa - VG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị [...] C
* Phân tích báo cáo tài chính và kiểm tra thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị [...] C
C
T T T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa:
-Ngành:
T
T T* Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Luật hiến pháp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD441 (tại chức)
-CBGD: Lưu Đức Quang
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Tổ chức HT thông tin trong DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] T
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Đặng Thị Ngoan
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T
Chủ nhật
26/11/2017
S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
27/11/2017
S S S S* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] S
S S S S S* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
S S* Báo cáo ngoại khóa - KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S* Báo cáo ngoại khóa - VG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Ngọc [...] S
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S
C C C C C C* Báo cáo ngoại khóa - TC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
C C C C C C* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế [...] C
C C* Phân tích kỹ thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
C
T T T T* Luật sở hữu trí tuệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Châu Quốc An
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] T
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa:
-Ngành:
T
T T
Thứ ba
28/11/2017
S S S* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Marketing công nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
S* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kiểm [...] S
S S S* Báo cáo ngoại khóa - QT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đức Hùng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] S
S S* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Thuế quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF3,4 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Bạch Vân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính công
S
S
C C C C* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] C
C C C C C* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
C
C C* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế [...] C
C C* Phân tích kỹ thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
C
T T T T T T T* Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Luật hiến pháp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD441 (tại chức)
-CBGD: Lưu Đức Quang
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Tổ chức HT thông tin trong DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] T
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Đặng Thị Ngoan
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T
Thứ tư
29/11/2017
S S S* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Đầu tư và tài trợ bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu [...] S
S S S S S* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
S S* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế [...] S
S* Thẩm định giá Tài sản vô hình
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính công
S
S
C C C* Du lịch điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị lữ [...] C
* Marketing công nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] C
C C C* Báo cáo ngoại khóa - QT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoài Văn
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] C
C C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thẩm định giá
C
C C
T T T T T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] T
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa:
-Ngành:
T
T T