Ngày D101 (52 chỗ)D102 (52 chỗ)D103 (58 chỗ)D203 (60 chỗ)D301 (61 chỗ)D401 (64 chỗ)D402 (148 chỗ)D403 (151 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Tài chính Công II (Lý thuyết Tài chính Công)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh [...] S
* Ứng dụng điện toán trong du lịch
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] S
S* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
C C C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Tuyết Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
T T T* Tiếng Anh phần 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa xếp [...] T
T T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán Công
T
* Kiểm toán I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Hoạt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán Công
T
Chủ nhật
24/09/2017
S S S S S S* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán Công
S
S
C C C C C C* Kế toán chi phí
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán Công
C
C
T T T T T T T T
Thứ hai
25/09/2017
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Toán cho tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD: Trần Minh Thuyết
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị lữ [...] S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C
T T T* Luật kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
T
T T* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] T
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế [...] T
Thứ ba
26/09/2017
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị khởi [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán Công
S
S* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị [...] C
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Đại
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Trần [...] C
C* Quản trị sản xuất
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
T T T T T T T* Kiểm toán I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Hoạt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán Công
T
Thứ tư
27/09/2017
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng Tuyết
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Hoàng [...] S
S* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị khởi [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất lượng
C
C* Quản trị du lịch
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
C C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
T T T T T T T T
Thứ năm
28/09/2017
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng Tuyết
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thẩm định giá bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Vinh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thẩm [...] S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Lâm Tịnh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
C* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
T T T T T T T T
Thứ sáu
29/09/2017
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Tuyết Anh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê kinh doanh
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
T T T T T T T T
Thứ bảy
30/09/2017
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] S
S* Ứng dụng điện toán trong du lịch
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S S* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
C C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* Lớp NH 1-3 K40 học bù môn Quản trị NH TM (nghỉ ngày 04/10/2017)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
T T T T T T T T