Ngày C(0.02) (50 chỗ)C(1.01) (50 chỗ)C(1.02) (101 chỗ)C(1.03) (50 chỗ)C(2.02) (101 chỗ)
Thứ hai
22/01/2018
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
S S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
S
* Kinh tế lượng ứng dụng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán [...] C
C* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,KN9 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
T T T T T
Thứ ba
23/01/2018
* Tiếp thị lữ hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị lữ [...] S
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2,LH1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1,KO1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
C
C* Phát triển sản phẩm lữ hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản [...] C
T T T T T
Thứ tư
24/01/2018
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị lữ [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2,KN2 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
C* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
C C* Tiếp thị lữ hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị lữ [...] C
T T T T T
Thứ năm
25/01/2018
S* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh [...] S
C* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khách sạn
C
T T T T T
Thứ sáu
26/01/2018
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán Công
S
* Quản trị kênh phân phối
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại [...] S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Logistics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Hệ thống phân phối toàn cầu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
T T T T T
Thứ bảy
27/01/2018
S S* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,AD3 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán [...] S
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8,MR1 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Trần Thị [...] C
C
T T T T T
Chủ nhật
28/01/2018
S S S S S
C C C C C
T T T T T
Thứ hai
29/01/2018
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
S S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
S
* Kinh tế lượng ứng dụng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán [...] C
* Lớp IB11 CLC K42 học môn Kinh tế quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,KN9 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
T T T T T