Ngày A116 (1200 chỗ)A201 (68 chỗ)A210 (70 chỗ)A211 (70 chỗ)A212 (72 chỗ)A306 (52 chỗ)A307 (50 chỗ)A308 (50 chỗ)A309 (66 chỗ)A313 (35 chỗ)A314 (64 chỗ)A315 (64 chỗ)A316 (53 chỗ)A317 (35 chỗ)A319 (50 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
* Tổ chức sự kiện TEDxUEH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
-Người Đ/ký: [...] S
* Tổ chức khóa bồi dưỡng EMI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] S
* Tổ chức khóa bồi dưỡng EMI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Luật hiến pháp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
S S* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Chính [...] S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
S
S* Lớp Academic English
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
S
S
* Tổ chức sự kiện TEDxUEH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
-Người Đ/ký: [...] C
* Tổ chức khóa bồi dưỡng EMI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Tổ chức khóa bồi dưỡng EMI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
C C* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Ngữ Âm - Âm vị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] C
C C C* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Phương Thảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
C
* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm [...] C
* Lớp Academic English
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
C
* Quản trị rủi ro
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Đức Khoa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Quản trị
C
* Tổ chức sự kiện TEDxUEH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng
-Người Đ/ký: [...] T
T* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Liên Hoa
-Khóa: [...] T
T T T T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K27_2_TC_6 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Họp BTC triển khai vòng thi trực tuyến cuộc thi LEAD THE CHANGE 2017
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T
Thứ năm
23/11/2017
S S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 41 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Lớp 15 CLC K41 học môn tiếng anh HP5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người [...] S
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 42 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Lớp LA1 K40 học môn Luật thương mai quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV [...] S
* Lớp AD2 CLC K41 học môn kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - Thống kê
-Người [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Chính trị
S
S* Kỹ năng Nói TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Servando Rangel Flores
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Báo cáo ngoại khóa - KI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] S
* Lớp Academic English
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
S
* Báo cáo ngoại khóa - TC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] S
* Chung kết cuộc thi tìm hiểu luật KD 2017
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: LCH SV Khoa Luật
-Người Đ/ký: [...] C
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Luật tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 05 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 06 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Phân tích dữ liệu thị trường II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thống [...] C
* Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: [...] C
* Kỹ năng Viết TATM 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
C C C C* Lớp Academic English
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
C
* Báo cáo ngoại khóa - QT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Châm
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] C
* Chung kết cuộc thi tìm hiểu luật KD 2017
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: LCH SV Khoa Luật
-Người Đ/ký: [...] T
T* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: [...] T
T T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK27
-Ngành: Luật kinh tế
T
T T* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: [...] T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN4 (sau đại học)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
T* Họp BTC triển khai vòng thi trực tuyến cuộc thi LEAD THE CHANGE 2017
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T
Thứ sáu
24/11/2017
* Báo cáo ngoại khóa SV chuyên ngành HTTTKT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Phước [...] S
S S* Quản trị đám đông
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
S* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
S* Kỹ năng Nói TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Servando Rangel Flores
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm [...] S
* Lớp Huấn luyện kỹ năng viết báo khoa học cho GV
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý [...] S
* Phân tích kỹ thuật
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
S
* Báo cáo ngoại khóa SV chuyên ngành HTTTKT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Phước [...] C
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - LA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Luợng Văn Hồng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Luật [...] C
* Lớp IB5 CLC K41 học môn các thông lệ trong kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
C C* Báo cáo ngoại khóa - TD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng, Trần Hà [...] C
* Kỹ năng Nói TATM 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Servando Rangel Flores
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Chính [...] C
C* Lớp FN1 CLC K41 học bù môn tài chính công I (nghỉ chiều thứ sáu 13/10/2017)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - KI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] C
* Lớp Huấn luyện kỹ năng viết báo khoa học cho GV
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - TC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] C
T T* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
T
* Luật lao động và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: [...] T
T T T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K27_2_TC_6 (sau đại học)
-CBGD: Trần Tiến Khai
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài [...] T
T T
Thứ bảy
25/11/2017
* Tổ chức báo cáo ngoại khóa cho SV K40 chuyên ngành TC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài [...] S
* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* EM BA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức huấn luyện sinh viên tham gia chương trình UEH Alumni Mentoring
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] S
* Lớp IB4 CLC K41 học môn tối ưu hóa
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - Thống kê
-Người [...] S
S* Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: [...] S
S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế [...] S
* NCS khóa 2017 - Khối Kinh tế - TCNH - Luật - Kinh tế chính trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Tài chính Công I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
S
* Báo cáo ngoại khóa - KI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] S
* Lớp học Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị [...] S
* Quản trị rủi ro
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Đức Khoa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Quản trị
S
* Tổ chức báo cáo ngoại khóa cho SV K40 chuyên ngành TC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài [...] C
* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Luật kinh doanh bất động sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* EM BA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Hoa
-Khóa: [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn PP NC định tính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
* Kế hoạch hóa và chính sách kinh tế
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: [...] C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN5 (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
C
* Lớp học Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị [...] C
* Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4NN (sau đại học)
-CBGD: Võ Xuân [...] C
* Chung kết cuộc thi IQ Challenging 2017
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn Khả Xuyên [...] T
T* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
T
T* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH3 (sau đại học)
-CBGD: Võ Xuân Vinh
-Khóa: [...] T
* Luật công ty (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK27
-Ngành: Luật kinh tế
T
T T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân hàng
T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN4 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
T* Họp BTC triển khai vòng thi trực tuyến cuộc thi LEAD THE CHANGE 2017
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T
Chủ nhật
26/11/2017
* Báo cáo ngoại khóa chuyên ngành Kiểm toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Phạm Thị [...] S
* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Hành [...] S
* EM BA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Hành [...] S
* Triết học
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN5 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
S
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Hành [...] S
* Học bù lớp NCS_GV Lê Nhật Hạnh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ [...] S
* Kinh tế chính trị TBCN
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế chính trị
S
* Kế hoạch hóa và chính sách kinh tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: [...] S
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương

* Thi Hành vi tổ [...] S
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương

* Thi Hành vi tổ [...] S
* Thi Hành vi tổ chức
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
S* Bố trí lớp NCS
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ Ngân
S
* Tổ chức báo cáo ngoại khóa cho SV K40 chuyên ngành TC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài [...] C
* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Thi Marketing và phát triển địa phương (KTvùng)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Thẩm [...] C
* EM BA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Thi Marketing và phát triển địa phương (KTvùng)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Thẩm [...] C
* Thi Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh thương mại

* Thi Khoa học quản trị
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh thương mại

* Thi Khoa học quản trị
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
C* Thi Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh thương mại

* Thi Thẩm định giá Máy - [...] C
C* Thi Marketing và phát triển địa phương (KTvùng)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Thẩm [...] C
* Thi Marketing và phát triển địa phương (KTvùng)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Khoa [...] C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN5 (sau đại học)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài [...] C
C* Thi Khoa học quản trị
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị lữ hành
C
T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
27/11/2017
* Liên hoan nhóm nhạc SV UEH 2017
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công tác chính trị
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Lớp TD1 K42 cố vấn học tập
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - Thống kê
-Người Đ/ký: GV [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thống kê kinh doanh
S
* Lớp KI2 CLC K40 cố vấn học tập
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: GV Lương [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
* APAVE tư vấn chuyển đổi ISO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Phan [...] S
* APAVE tư vấn chuyển đổi ISO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Phan [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm toán
S
* Lớp Academic English
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
S
* Phát triển kỹ năng quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Quản [...] S
* Liên hoan nhóm nhạc SV UEH 2017
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công tác chính trị
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] C
C* APAVE tư vấn chuyển đổi ISO
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Phan [...] C
* APAVE tư vấn chuyển đổi ISO
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Phan [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
C* Kỹ năng Viết TATM 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Chính trị
C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm [...] C
* Lớp Academic English
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
C
* Liên hoan nhóm nhạc SV UEH 2017
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công tác chính trị
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] T
T* Sản phẩm tài chính phái sinh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
T T T* Kế toán công
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán
T
T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài [...] T
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K27_2_TC_6 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
T T
Thứ ba
28/11/2017
* Liên hoan nhóm nhạc SV UEH 2017
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công tác chính trị
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] S
* Tiếng Anh phần 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi, Gregory Harris
-Khóa: [...] S
* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Phái
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Luật kinh [...] S
* Kỹ năng Viết TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Lớp KN7 K42 học môn phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - Thống kê
-Người [...] S
* APAVE tư vấn chuyển đổi ISO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Phan [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Tiếng Anh phần 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 15CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên, Gregory Harris
-Khóa: [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật [...] S
* APAVE tư vấn chuyển đổi ISO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Phan [...] S
* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm [...] S
* Lớp Academic English
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
S
* Phân tích kỹ thuật
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
S
* Liên hoan nhóm nhạc SV UEH 2017
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công tác chính trị
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
C C* Luật dân sự I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Tổ chức khóa bồi dưỡng EMI (đợt 2)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người [...] C
* APAVE tư vấn chuyển đổi ISO
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Phan [...] C
* Ngoại ngữ 2 P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thiên Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
C* Tiếng Việt thực hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Thọ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] C
C* APAVE tư vấn chuyển đổi ISO
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Phan [...] C
C* Lớp Academic English
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
C
C
* Liên hoan nhóm nhạc SV UEH 2017
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công tác chính trị
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] T
T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài [...] T
* Lớp CEO Hàn Quốc
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
-Người [...] T
T* Phương pháp nghiên cứu luật học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK27
-Ngành: Luật kinh tế
T
T T* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2 (sau đại học)
-CBGD: Lê Thanh Loan
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân [...] T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
T T T T
Thứ tư
29/11/2017
* Báo cáo ngoại khóa SV chuyên ngành HTTTKT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Phước [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Luật hiến pháp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Chính [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
S
S* Lớp Academic English
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
S
* Báo cáo ngoại khóa SV chuyên ngành HTTTKT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Phước [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Lớp TD1 K40 học môn phân tích dữ liệu thị trường II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tổ chức khóa bồi dưỡng EMI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Ngữ Âm - Âm vị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] C
* Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
C* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Phương Thảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
C
* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm [...] C
* Lớp Academic English
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Quản trị
C
T T* Thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
T T T T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K27_2_TC_6 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
T T