Ngày A201 (68 chỗ)A210 (70 chỗ)A211 (70 chỗ)A212 (72 chỗ)A306 (52 chỗ)A307 (50 chỗ)A308 (50 chỗ)A309 (66 chỗ)A313 (35 chỗ)A314 (64 chỗ)A315 (64 chỗ)A316 (53 chỗ)A317 (35 chỗ)A319 (50 chỗ)
Thứ hai
17/02/2020
S* Luật thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
S
* Triết học - phần CN duy vật lịch sử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.II.3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHCLC44AD
-Ngành: Quản trị
S
S* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Kế toán tài chính 2C
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCLC44KI
-Ngành: Kiểm [...] S
S* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KICLC_BS (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản lý quỹ đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Võ Xuân Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_081 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh [...] C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4CLC (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
* Kỹ năng Viết TATM 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nga
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Kỹ năng Đọc TATM 6
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
C* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
C C* Quản trị chuỗi cung ứng P2 (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: [...] C
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
T
T* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Xuân Lan
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Luật hợp đồng (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK28
-Ngành: Luật kinh tế
T
T* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T T* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
* Phân tích kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh doanh [...] T
* Kế toán tài chính 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B_CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] T
* Ôn thi AVĐR CH đợt 1 - 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Trần Thị Ánh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
* Kỹ năng đọc 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4AV1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
Thứ ba
18/02/2020
* Văn hóa Anh - Mỹ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Hồng Lê
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] S
* Dự án kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài [...] S
* Chính trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.KC1 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa, Phạm Thị Lý
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.II.1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tổ chức lớp Intro-Intermediate cho giảng viên trong năm 2020
-T/gian: 08g00
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCLC44IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Chương trình CET
-T/gian: 09h00 - 17h30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHCLC45LA
-Ngành: Luật [...] C
* Luật thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6CLC (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_040 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Bất động sản
C
* Kỹ năng Viết TATM 6
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nga
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 12CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCLC44IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCLC44IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Chương trình CET
-T/gian: 09h00 - 17h30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
C
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: [...] C
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
T
T T T T* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T T* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T* Luật thương mại quốc tế (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: CHK29
-Ngành: Luật [...] T
* Ôn thi AVĐR CH đợt 1 - 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Trần Thị Ánh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T
Thứ tư
19/02/2020
* Quản trị chuỗi cung ứng P2 (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1CLC (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành
-Khóa: DHCLC45KM
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
S
S* Quản trị nguồn nhân lực -EN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Quí
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
S
S* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.1.CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCLC44KI
-Ngành: Kiểm toán
S
S* Marketing kỹ thuật số (IB,FT)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.13.CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHCLC44AD
-Ngành: Quản trị
C
* Công pháp quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Minh Tuấn
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài [...] C
* Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu [...] C
* Tiếng Anh chuyên ngành Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.II.2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
C
* Marketing căn bản (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Đông
-Khóa: DHCLC45MR
-Ngành: MARKETING
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Kế toán tài chính 2C
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCLC44KI
-Ngành: Kiểm toán
C
C* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
T* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PF1,TT1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính công
T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T* Phân tích kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh doanh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
* Luật lao động và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: [...] T
* Kế toán tài chính 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B_CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] T
* Ôn thi AVĐR CH đợt 1 - 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Trần Thị Ánh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
* Kỹ năng đọc 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4AV1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
Thứ năm
20/02/2020
S* Công pháp quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LQ1 (chính quy)
-CBGD: Trần Diệu My
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Quản trị chuỗi cung ứng P2 (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: [...] S
* Kinh tế công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế Chính trị
S
S S* Chương trình CET
-T/gian: 09g00 - 17g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.2.CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Hải Yến
-Khóa: DHCLC44KI
-Ngành: Kiểm toán
S
* Lớp Intro-Intermediate
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Hồng Phượng
S
* Dự án kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: [...] S
C* Kế toán quản trị II (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KICLC_BS (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm [...] C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCLC44IB
-Ngành: Kinh [...] C
C C* Kế toán quản trị II (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm [...] C
* Chương trình CET
-T/gian: 09g00 - 17g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCLC45IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C C
T T T T T* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T T* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T* Luật và phát triển
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: CHK29
-Ngành: Luật kinh tế
T
* Ôn thi AVĐR CH đợt 1 - 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Trần Thị Ánh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T
Thứ sáu
21/02/2020
S* Luật dân sự 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCLC45LA
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4CLC (chính quy)
-CBGD: Lữ Lâm Uyên
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
S
S S* Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng [...] S
S* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Kinh tế vi mô (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
S* Quản trị mối quan hệ lao động
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.QTGNNL.7 (chính quy)
-CBGD: Châu Hoài Bão
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCLC45KM
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_079 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
* Chính sách kinh tế - xã hội
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: [...] C
C* Kiểm toán báo cáo tài chính 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: [...] C
C* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCLC44KI
-Ngành: Kiểm [...] C
C* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5CLC (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: [...] C
T* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Võ Xuân Vinh
-Khóa: [...] T
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Mai Trang
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản [...] T
* Luật hợp đồng (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK28
-Ngành: Luật kinh tế
T
T* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T T* Ôn thi AVĐR CH đợt 1 - 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Trần Thị Ánh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
* Kỹ năng đọc 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4AV1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
Thứ bảy
22/02/2020
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký:
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_080 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký:
S
S* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế chính trị - phần TKQĐ lên CNXH ở VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng [...] S
* Kỹ năng Viết TATM 6
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kiểm toán báo cáo tài chính 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: [...] S
S* Kỹ năng Nói TATM 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Johnrey Limpag Piad
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Bố trí lớp QLC K28, GV Nguyễn Hữu Lam
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa QLNN
-Người Đ/ký: Lê Thị [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCLC44KI
-Ngành: Kiểm [...] S
S* Kiểm toán báo cáo tài chính 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KICLC_BS (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: [...] S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký:
C
* Thi kết thúc môn Kinh tế lượng cho NCS khóa 2018 2019
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào [...] C
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký:
C
* Kế toán quản trị II (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_043 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế Chính [...] C
* Kỹ năng Nghe TATM 6
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
C* Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Tấn [...] C
* Chính sách tiền tệ
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Trương Thị Hồng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kỹ năng Đọc TATM 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] C
* Triết học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Thu
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
C
C* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
T* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng [...] T
T T T* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T T* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK29
-Ngành: Luật kinh tế
T
* Ôn thi AVĐR CH đợt 1 - 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Trần Thị Ánh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
T
Chủ nhật
23/02/2020
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký:
S
S* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký:
S
S S S S* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD5 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng [...] S
* Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Tấn [...] S
* Triết học
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK29
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Vũ Việt Quảng, Trần Thị Hải [...] S
S S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký:
C
* Triết học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kế toán
C
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký:
C
C C C C* Quản trị điều hành
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD5 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Đình Hòa
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
* Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Tấn [...] C
* Chính sách tiền tệ
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Trương Thị Hồng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Tài chính quốc tế
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Liên Hoa
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
C
C C
T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
24/02/2020
S* Luật thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
S
* Triết học - phần CN duy vật lịch sử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.II.3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHCLC44AD
-Ngành: Quản trị
S
S* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
S
* Kế toán tài chính 2C
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCLC44KI
-Ngành: Kiểm [...] S
* International Business (Kinh doanh quốc tế)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Urs Bumbacher
-Khóa: DHCLC44FTE
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KICLC_BS (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản lý quỹ đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Võ Xuân Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_081 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh [...] C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4CLC (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
* Kỹ năng Viết TATM 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nga
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Kỹ năng Đọc TATM 6
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHCLC45FN
-Ngành: Tài chính
C
C* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký:
C
C C* Quản trị chuỗi cung ứng P2 (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: [...] C
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh doanh
T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Xuân Lan
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Luật hợp đồng (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK28
-Ngành: Luật kinh tế
T
T T T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh doanh quốc tế
T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
* Phân tích kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh doanh [...] T
T* Ôn thi AVĐR CH đợt 1 - 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Trần Thị Ánh [...] T
* Lớp HUREDIN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: HUREDIN
-Người Đ/ký:
T
* Kỹ năng đọc 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4AV1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T