Ngày A116 (1200 chỗ)A201 (68 chỗ)A210 (70 chỗ)A211 (70 chỗ)A212 (72 chỗ)A306 (52 chỗ)A307 (50 chỗ)A308 (50 chỗ)A309 (66 chỗ)A313 (35 chỗ)A314 (64 chỗ)A315 (64 chỗ)A316 (53 chỗ)A317 (35 chỗ)A319 (50 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
* Hội thảo
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Quan Hán Xương
S
* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* EM BA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
S* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Tường Như Ý
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
S* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
S
S* Lớp BTKT SĐH (EMBA)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
S
* Hệ thống sản xuất tinh gọn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Quản [...] S
* Hội thảo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Quan Hán Xương
C
* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Luật lao động
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* EM BA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Mỹ Linh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Kỹ năng Viết TATM 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] C
* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn PP NC định tính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT [...] C
* Quản trị chất lượng (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Thị Thanh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, Lương [...] C
* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn Định lượng trong KD và QL
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm toán
C
* Lớp BTKT SĐH (EMBA)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
* Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4NN (sau đại học)
-CBGD: Võ Xuân [...] C
* Cuộc thi hùng biện tiếng anh giữa các trường THPT tại Tp.HCM
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào [...] T
* Ôn thi tiếng anh đầu ra CH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký: [...] T
* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
T
T T T T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Trần Anh [...] T
T T T T T
Chủ nhật
24/09/2017
S* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
S* EM BA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Sinh hoạt định kỳ nghiên cứu sinh chuyên ngành Thống kê
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - [...] S
S S S S* Tài chính công
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Thị Mai Hoài
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh tế chính [...] S
* THI B1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
S
* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn Định lượng trong KD và QL
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người [...] S
S* THI B1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
S
C* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
C* EM BA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
C C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
25/09/2017
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
S
S* Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Việt
-Khóa: [...] S
* Kế toán tài chính 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm [...] S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
S* Kinh tế vĩ mô (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
S* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Luật kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm toán
S
S* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Quản trị
S
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kế toán [...] C
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị chất lượng (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định [...] C
* Kỹ năng Đọc TATM 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Chính trị
C
* Lớp AG1 K42 học bù môn thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế (do GV bị [...] C* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm toán
C
C* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Hùng
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] C
T* Ôn thi tiếng anh đầu ra CH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký: [...] T
* Sản phẩm tài chính phái sinh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
T T T T T* Kế toán công
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán
T
T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Trần Anh [...] T
T T
Thứ ba
26/09/2017
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
S
* Tiếng Anh phần 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi, Gregory Harris
-Khóa: [...] S
* Tư pháp quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Kỹ năng Đọc TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
S* Tiếng Anh phần 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 02CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi, Gregory Harris
-Khóa: [...] S
S* Tiếng Pháp phần 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thiên Phương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Tiếng Anh phần 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên, Evan James [...] S
S* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Hoàng [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm toán
S
S* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
S
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
C
* Tiếng Anh phần 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 06CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh, Gregory Harris
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Các học thuyết pháp lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh [...] C
* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Hùng
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh phần 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh, Gregory Harris
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Kinh tế vĩ mô (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Kỹ năng Nghe TATM 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Mỹ Linh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] C
* Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: [...] C
C* Kiểm toán báo cáo tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: [...] C
C C
T* Ôn thi tiếng anh đầu ra CH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký: [...] T
* Sản phẩm tài chính phái sinh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Lớp CEO Hàn Quốc
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
-Người [...] T
* Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau đại học)
-CBGD: Võ Xuân [...] T
T T T* Kế toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán
T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Trần Anh [...] T
T T T T T
Thứ tư
27/09/2017
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Triệu Hồng Cẩm
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Luật học so sánh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Luật kinh doanh
S
S* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Các học thuyết pháp lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh [...] S
* Kỹ năng Nói TATM 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Evan James Richman
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
* Triết học - phần CN duy vật biện chứng)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Kế toán tài chính 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] S
* Kiểm toán báo cáo tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: [...] S
S S
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
C
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
C* Kế toán tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kế [...] C
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kỹ năng Nói TATM 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Servando Rangel Flores
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Kỹ năng Nói TATM 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Evan James Richman
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Miên
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] C
C* Luật kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Phương
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm toán
C
C* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Quản trị
C
T* Ôn thi tiếng anh đầu ra CH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại học
-Người Đ/ký: [...] T
* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Liên Hoa
-Khóa: [...] T
T T T T T T T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Trần Anh [...] T
T T
Thứ năm
28/09/2017
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 41 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 42 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Chính trị
S
* Kế toán tài chính 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kỹ năng Nghe TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Hội thảo
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Tạp chí PT KT
-Người Đ/ký: Nguyễn Phúc Cảnh
S
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
S
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
C
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Luật dân sự II (Nghĩa vụ)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Luật [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 05 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 06 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Phân tích định lượng trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng Ngọc
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thanh Mỹ
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Kỹ năng Viết TATM 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] C
C* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Kiểm toán báo cáo tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: [...] C
C* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Quản trị
C
T T* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: [...] T
T T T T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Trần Anh [...] T
T T T T T
Thứ sáu
29/09/2017
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Triệu Hồng Cẩm
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Luật Thương mại I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Quản trị du lịch
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khách [...] S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị chất lượng (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
* Kỹ năng Viết TATM 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kỹ năng Nghe TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kinh tế lượng nâng cao I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LOP_K27_1_TK_DN (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: CHK27-DC
-Ngành: [...] S
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
S
* Học Công dân sinh viên K40, K43
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CTCT
-Người Đ/ký: Nguyễn Công Nam
C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Luật đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
C* Kỹ năng Viết TATM 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Hoàng [...] C
* Kế toán tài chính 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
C
C* Kinh tế lượng nâng cao I
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Lớp: LOP_K27_1_TK_DN (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: CHK27-DC
-Ngành: [...] C
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
C
* Chương trình khám phá sự năng động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Nhóm Margroup
-Người Đ/ký: Nguyễn Hồng Phương Thuy
T
T* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
T
* Luật lao động và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: [...] T
T T T T T T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Trần Anh [...] T
T T
Thứ bảy
30/09/2017
* Báo cáo ngoại khóa
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Thanh Phong
S
* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* EM BA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
S* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Văn hóa Anh - Mỹ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Tường Như Ý
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
S* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
S
S* Kinh tế lượng nâng cao I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LOP_K27_1_TK_DN (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: CHK27-DC
-Ngành: [...] S
* Hệ thống sản xuất tinh gọn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Quản [...] S
C* Bố trí lớp EMBA3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Luật lao động
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* EM BA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Các thông lệ trong KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Mỹ Linh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Kỹ năng Viết TATM 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Quản trị chất lượng (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Thị Thanh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh tế [...] C
C C* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm toán
C
* Kinh tế lượng nâng cao I
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Lớp: LOP_K27_1_TK_DN (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: CHK27-DC
-Ngành: [...] C
* Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4NN (sau đại học)
-CBGD: Võ Xuân [...] C
T T* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
T
T T T T T T T T T T T T