Ngày A201 (68 chỗ)A210 (70 chỗ)A211 (70 chỗ)A212 (72 chỗ)A306 (52 chỗ)A307 (50 chỗ)A308 (50 chỗ)A309 (66 chỗ)A313 (35 chỗ)A314 (64 chỗ)A315 (64 chỗ)A316 (53 chỗ)A317 (35 chỗ)A319 (50 chỗ)
Thứ bảy
26/05/2018
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
S
* Tổ chức vòng Huấn luyện kỹ năng cuộc thi "Chinh phục nhà tuyển dụng 2018"
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị [...] S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
S
* Lớp EMPM Khóa 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
S
S S S S* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ [...] S
S S S S S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
C
C* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
C
* Lớp EMPM Khóa 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
* Định giá doanh nghiệp
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN5 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
C
* Bố trí lớp NCS
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ [...] C
* Bố trí lớp NCS
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ Ngân
C
C C C C* Chính sách kinh tế - xã hội
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế chính [...] C
C
T T* Lớp CHK27 học môn Kế toán công
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: GV Phạm Quang [...] T
T T T T* Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy [...] T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
T* Sản phẩm tài chính phái sinh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN4 (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài [...] T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
T
Chủ nhật
27/05/2018
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
S
* Thi Luật công ty
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức phòng vấn sinh viên tham gia Mùa hè xanh 2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào [...] S
* Sản phẩm tài chính phái sinh
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN5 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] S
S* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ [...] S
* Chính sách kinh tế - xã hội
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế chính [...] S
S* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] S
S S S S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
C
* Thi vấn đáp môn Luật công ty K42 LKD - L1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: [...] C
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
C
* Tổ chức phòng vấn sinh viên tham gia Mùa hè xanh 2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào [...] C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN5 (sau đại học)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
C
C C* Chính sách kinh tế - xã hội
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế chính [...] C
C* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] C
C C* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] C
C
T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
28/05/2018
* * S* * S* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* * S* * S* * S* * S* * S* *
* Tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giảng viên (IELTS Upper)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] S
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* *
* Lớp EMPM 2 học môn Marketing trong KVC
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo Sau đại [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ ba
29/05/2018
* * S* * S* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* * C* * C* * C* * C* *
* Lớp Kinh tế lượng nâng cao 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: [...] C
* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* *
* Lớp CEO Hàn Quốc
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ tư
30/05/2018
* * S* * S* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* * S* * S* * S* * S* * S* *
* Tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giảng viên (IELTS Upper)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] S
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* *
* Lớp EMPM 2 học môn Quản lý đô thị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo Sau [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ năm
31/05/2018
* * S* * S* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ sáu
01/06/2018
* * S* * S* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] S
* * S* * S* * S* * S* *
* Lớp Kinh tế lượng nâng cao 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: [...] S
* *
* Tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giảng viên (IELTS Upper)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] S
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* *
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT quốc tế
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* *
* Lớp EMPM 2 học môn Quản trị tài chính các tổ chức công
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ bảy
02/06/2018
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
S
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
S
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
S
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
S
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
C
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
C
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
C
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
C
* *
* Ôn thi TS-SĐH Ngành QTKD môn Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT-SĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] C
* *
* lớp EMPM 2 học môn Quản trị chiến lược các tổ chức công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: [...] C
* * C* * C* *
* Lớp Kinh tế lượng cơ bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* * C* * C* * C* * C* * C
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
T
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
T
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
T
* *
* Ngày hội nghề nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: TT HTSV
-Người Đ/ký: Huỳnh Thúc Định
T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T