Ngày A201 (68 chỗ)A210 (70 chỗ)A211 (70 chỗ)A212 (72 chỗ)A306 (52 chỗ)A307 (50 chỗ)A308 (50 chỗ)A309 (66 chỗ)A313 (35 chỗ)A314 (64 chỗ)A315 (64 chỗ)A316 (53 chỗ)A317 (35 chỗ)A319 (50 chỗ)
Thứ hai
22/01/2018
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Lý Thị [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
* Quản trị bán hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 6
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thạch Quân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
S* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kế toán quốc tế I (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
S* Lớp IB11 CLC K43 học môn Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Trần [...] S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh chuyên ngành Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
C
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền, Lê [...] C
* Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kỹ năng Đọc TATM 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Luật hình sự I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh [...] C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
C
C* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Quản trị nguồn nhân lực (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Giang
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản [...] C
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kế [...] C
C C
* Bố trí lớp EMPM Khóa 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
T* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] T
T T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Lê Thị Lanh, Vũ Việt Quảng
-Khóa: [...] T
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K27_2_TC_6 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
T
Thứ ba
23/01/2018
* Tiếng Anh phần 6
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi, Gregory Harris
-Khóa: [...] S
* Luật hình sự I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
S* Kỹ năng Nghe TATM 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Tiếng Anh phần 6
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi, Daniel Graeme [...] S
S S* Quản trị học (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] S
* Ngữ nghĩa học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Huỳnh Thủy Thương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] S
* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01CLC_B (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
S
S
* Tiếng Anh phần 6
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 02CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi, Gregory Harris
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
C
C* Kinh tế vi mô (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C C C* Kỹ năng Nghe TATM 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Kim Thùy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Luật đất đai
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C* Lớp IB6 CLC K43 học môn Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Trần [...] C
T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài [...] T
* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01CLC_B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc [...] T
T* Phương pháp nghiên cứu luật học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK27
-Ngành: Luật kinh tế
T
T T* Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân [...] T
T T* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN4 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh, Phùng Đức [...] T
* Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau [...] T
T T
Thứ tư
24/01/2018
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Văn hóa Anh - Mỹ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Quản trị học (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
S
S* Mô phỏng kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Lớp LA K42 học môn luật tố tụng dân sự (SV về quê nghỉ tết sớm)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
S* Lớp AG1 K43 học môn tiếng anh HP2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
C
* Quản trị bán hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kinh tế vi mô (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Ngữ âm - Âm vị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng [...] C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
C
C* Kế toán chi phí
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Luật kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] C
C* Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Lý Thị [...] C
* Bố trí lớp EMPM Khóa 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
* Thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
T* Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Châm
-Khóa: [...] T
* Tài trợ dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1NC (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Hải Yến
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
T* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K27_2_TC_6 (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Bích Nguyệt
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
T
Thứ năm
25/01/2018
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
S
* Quản trị bán hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Kỹ năng Nghe TATM 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Kim Thùy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
S
* Sinh hoạt chi bộ Khoa NH
-T/gian: 09g00
-Đơn vị Đ/ký: Khoa NH
-Người Đ/ký: Vũ Thị Tươi
S
* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Luật kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
S* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01CLC_B (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
S
S
* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: [...] C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
C
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Văn hóa Anh - Mỹ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Hồng Lê
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Kinh tế vi mô (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
C* Kế toán quốc tế I (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm [...] C
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị nguồn nhân lực (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Giang
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản [...] C
C C
T* Thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Liên Hoa
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01CLC_B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc [...] T
T* Lớp LA CH K27 học môn luật công ty (do GV bận việc)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
T T* Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân [...] T
T T* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN4 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh, Phùng Đức [...] T
T T T
Thứ sáu
26/01/2018
* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Nguyễn Hoàng Thụy [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
S
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
S* Luật hành chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phương Vy
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài [...] S
S* Kế toán quốc tế I (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm [...] S
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
* Kế toán quản trị (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kế toán [...] S
S* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] S
C* Công pháp quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Trần Phú Vinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
C
* Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Văn hóa Anh - Mỹ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Kỹ năng Nghe TATM 6
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Luật Tố tụng dân sự
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Luật [...] C
C* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học [...] C
C* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Tập huấn công tác mượn phòng, thiết bị tại trường theo quy định mới
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] T
* Tài trợ dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1NC (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Hải Yến
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Lê Thị Lanh, Vũ Việt Quảng
-Khóa: [...] T
T* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K27_2_TC_6 (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Bích Nguyệt
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
T
Thứ bảy
27/01/2018
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
S
* Lớp EMPM Khóa 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
S
* Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thi Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán

* Thi Quản trị tài chính
-T/gian: 09g15
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản [...] S
* Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh [...] S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Lớp Kinh tế lượng cơ bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] S
* Kiểm toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản trị nguồn nhân lực (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Quí
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản [...] S
* Luật kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01CLC_B (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Tài chính
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
C
* Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thanh Tráng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] C
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
C
* Lớp EMPM Khóa 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN5 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên, Lê Thị Phương [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Ngữ nghĩa học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
C
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Từ Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài [...] C
* Phát triển vùng và địa phương
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Công Khải
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] C
* Kế toán quốc tế I (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Luật hành chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Tiến Khai
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh [...] C
* Lớp KT&QTLVSK học môn Kinh tế học K2018 đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người [...] C
T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài [...] T
* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01CLC_B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc [...] T
T* Luật công ty (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK27
-Ngành: Luật kinh tế
T
T T T T T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN4 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
T T T
Chủ nhật
28/01/2018
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
S
S* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
S
* Lớp KT&QTLVSK học môn tiếng anh K2018 đợt 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: [...] S
S* Bố trí lớp NCS
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ Ngân
S
S S* Phát triển vùng và địa phương
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Công Khải
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] S
* THI TOEIC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
S
* THI TOEIC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
S
* THI TOEIC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
S
S S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
C
C* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
C
* Lớp KT&QTLVSK học môn tiếng anh K2018 đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN5 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên, Lê Thị Phương [...] C
C* Bố trí lớp NCS K2016 chuyên ngành Tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ [...] C
C* Phát triển vùng và địa phương
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Công Khải
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] C
C C C C C
T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
29/01/2018
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Lý Thị [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
-Người Đ/ký:
S
* Quản trị bán hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 6
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thạch Quân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01CLC_B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK40
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kế toán quốc tế I (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị
S
S* Lớp IB12 K43 CLC học môn luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Trần [...] S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh chuyên ngành Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Thái Thị Thu Giang
C
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền, Lê [...] C
* Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kỹ năng Đọc TATM 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Luật hình sự I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh [...] C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Tài chính
C
C* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kiểm toán
C
* Quản trị nguồn nhân lực (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Giang
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản [...] C
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kế [...] C
C C
* Bố trí lớp EMPM Khóa 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
T* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] T
T T T T* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Lê Thị Lanh, Vũ Việt Quảng
-Khóa: [...] T
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K27_2_TC_6 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp của Viện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người Đ/ký: Lâm Thị [...] T
T